Верховна рада України Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Українська асоціація інвестиційного бізнесу Українська біржа

Використання інвестиційного фонду надає Інвестору наступні переваги:

1) Економія коштів при сплаті податків
(Згідно з пунктом 141.6.1 статті 141 Податкового кодексу України кошти спільного інвестування, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо), звільняються від оподаткування.

2) Отримання Власником Інвестиційного Фонду дивідендного доходу:
- для Фізичної особи податок складає 20% від отриманого прибутку.
(Пункт 167.1 статті 167 Податкового кодексу України)
- для Фізичної особи (нерезидента) податок складає 20% від отриманого прибутку.
(Пункт 170.10.1 статті 170 Податкового кодексу України)
- для Юридичної особи отримані дивіденди – це прибуток, який оподатковується на загальних підставах.
(Пункт 140.4.1 статті 140 Податкового кодексу України)
- для Юридичної особи (нерезидента), утримується податок в розмірі 15 %, якщо інше не передбачено положенням міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб на користь яких здійснюються виплати.
(Пункт 141.4.2 статті 141 Податкового кодексу України).

3) Інвестиційний Фонд не займається підприємницькою діяльністю, а займається виключно інвестиційною діяльністю (купівля-продаж цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості та надання позик). Діяльність Інвестиційного фонду відкрита та прозора, що зводить до мінімуму спілкування з різними контролюючими органами.

Ці переваги дозволяють Інвестору – Власнику Фонду використовувати Інвестиційний Фонд для цілей володіння та збереження активів Інвестора та для планування податкових платежів від основної діяльності Інвестора.