Верховна рада України Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Українська асоціація інвестиційного бізнесу Українська біржа

Якщо Ви шукаєте інвестиції для свого інвестиційного проекту – надсилайте свій бізнес-план для розгляду на нашу адресу (info@capitalsm.com.ua). Бізнес-план повинен бути складений українською мовою (за замовленням потенційного інвестора-нерезидента може знадобитися переклад на російську та/або англійську мови). Для зручності аналізу та оцінки інвестиційного проекту бізнес-план повинен містити наступні відомості:
- резюме (загальна характеристика проекту);
- інформація щодо проекту (суть, місцезнаходження, перелік та опис товарів/послуг, порядок реалізації проекту);
- маркетинговий план (загальна характеристика ринку збуту, споживачів та конкурентів, реклама, цінова політика, план продажу товарів/послуг);
- організаційний план (схема управління підприємством, кваліфікація та досвід ключових посадових осіб, забезпеченість сертифікованим персоналом, штатний розклад);
- інвестиційний план (потреба у фінансуванні, календарний план освоєння інвестиційних, позикових та залучених коштів);
- фінансовий план (джерела фінансування, план доходів, план витрат, оцінка ефективності та рентабельності проекту, проектний строк окупності, аналіз можливих ризиків);
- додатки (схеми, малюнки, фотографії).

Після проведення всебічного аналізу ми надамо презентацію Вашого інвестиційного проекту для ознайомлення інвесторам наших Фондів.